Αρχική // Κίνημα // Πρόσωπα // Θέσεις // Δελτία Τύπου // Επικοινωνία
   
   
 
           
 
Θέσεις
Οι θέσεις των Φιλελευθέρων Δημοκρατών για την Οικονομία  
 
 
  Κυπριακό
Οικονομία
  Εργασιακά Θέματα
  Ενέργεια
  Αγροτική Οικονομία
  Τουρισμός
  Ανθρώπινα Δικαιώματα
  Περιβάλλον
  Παιδεία
  Έρευνα και Τεχνολογία
  Δικαιώματα των Πολιτών
  Πολιτισμός
  Ευρώπη
 
 
 
Με δεδομένο τον αταλάντευτο στόχο μας για πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα, το μέγεθος του νέου δημόσιου τομέα θα ορισθεί ουσιαστικά από τις υπόλοιπες βασικές Η Κύπρος, υπό το βάρος του υπέρογκου δημόσιου χρέους και των τεράστιων δίδυμων ελλειμμάτων, διέρχεται τη δυσμενέστερη οικονομική συγκυρία από το 1974. Πάνω από όλα όμως, η Κύπρος είναι αντιμέτωπη με μια βαθύτατη κοινωνική και πολιτική κρίση. Μια κρίση θεσμών και ηθικών αρχών.

Στη ρίζα της κρίσης είναι ο άκρατος κομματισμός των τελευταίων δεκαετιών, που εξέθρεψε την αναξιοκρατία, την ανομία και την διαφθορά, στοιχεία που γιγαντώθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια . Ένα σπάταλο και πατερναλιστικό κράτος, έρμαιο του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος δεν είναι μόνο υπερχρεωμένο αλλά άδικο και ανήθικο, αφού χρεώνει τα παιδιά μας για να συντηρεί τις κομματικές και συνδικαλιστικές στρατιές που το επανδρώνουν. Η μη τήρηση των νόμων και η ατιμωρησία δεν έχουν μόνο άμεσο οικονομικό κόστος αλλά δηλητηριάζουν και απωθούν την ατομική προσπάθεια και επιχειρηματικότητα. Η πελατειακή προσέγγιση του ευρύτερου πολιτικού συστήματος καταδικάζει κάθε προσπάθεια συλλογικής δράσης που έχει γνώμονα μόνο το κοινό αγαθό.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες πιστεύουν ότι η κρίση δεν αντιμετωπίζεται ούτε με περισσότερα δάνεια , ούτε με περισσότερη κατανάλωση, Η έξοδος από αυτή τη συγκυρία θα γίνει μόνο μέσω της επιστροφής της επενδυτικής εμπιστοσύνης στη χώρα μας, ώστε να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, πραγματικός νέος πλούτος, βασισμένος σε μια ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία, το κίνημα πιστεύει ότι η πιο σημαντική πρόταση για την οικονομική ανάταξη της χώρας είναι η εφαρμογή ενός εμπεριστατωμένου πλαισίου αλληλένδετων στρατηγικών με απώτερο σκοπό την δραστική μείωση του κράτους με μια παράλληλη απελευθέρωση των υγειών δυνάμεων του ιδιωτικού παραγωγικού τομέα. Μερικές από τις βασικές μας προτάσεις είναι:

1. Η δημιουργία ενός μικρότερου, καλύτερου και πιο ευέλικτου κράτους μέσω της δραματικής μείωσης των περιττών δαπανών του Δημοσίου. Ουσιαστική μείωση τού αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων με στοχευόμενες καταργήσεις άχρηστων δομών.

2. Κατάργηση όλων των φόρων που βαρύνουν την κατοχή και μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, αλλά φορολογία της υπεραξίας στη μεταβίβαση σαν εισόδημα και παραδειγματικές ποινές στους φοροδιαφεύγοντες.

3. Η υγεία για όλους τους πολίτες. Η υγεία χρηματοδοτείται από τη φορολογία. Ο πληθυσμός θεωρείται καθολικά ασφαλισμένος. Τις υπηρεσίες υγείας παρέχουν ιατροί και νοσοκομεία που συμβάλλονται με το σύστημα υγείας όπως ακριβώς γίνεται με τα προγράμματα υγείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι ευπορότεροι πολίτες συμμετέχουν στη δαπάνη και εφ’ όσον επιθυμούν πολυτελέστερες υπηρεσίες (μονόκλινα δωμάτια π.χ.) συνάπτουν πρόσθετη ασφάλιση με ασφαλιστικές εταιρείες. Εργαζόμενοι και εργοδότες απαλλάσσονται από τις κρατήσεις.

4. Μείωση στα εμπόδια απασχόλησης. Ριζικές μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά για την άνθηση των επενδύσεων , της απασχόλησης και των εξαγωγών. Πλήρης απελευθέρωση των επαγγελμάτων, κατάργηση νομικών περιορισμών στις εργασιακές σχέσεις, πραγματικά ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, περιορισμός των αδικαιολόγητων προνομίων των συνδικαλιστών, και απελευθέρωση αγορών και προϊόντων.

5. Αποκρατικοποιήσεις. Μαζική αξιοποίηση/εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, καθώς και κληροδοτημάτων και δωρεών που ελέγχει το κράτος, και πώληση όλων των εταιρικών συμμετοχών του δημοσίου, με μοναδικό στόχο τη συνεχή μείωση του δημοσίου χρέους.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες πιστεύουν ότι με την εφαρμογή αυτών των προτάσεων, θα επέλθει δημοσιονομική ισορροπία και θα τεθούν οι βάσεις για την επιστροφή των ιδιωτικών επενδύσεων στη χώρα μας για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Θέτουν επίσης τα θεμέλια για επιστροφή στην ευνομία, αξιοκρατία, εργασία, οικονομική πρόοδο και πραγματική κοινωνική αλληλεγγύη στις ευπαθέστερες κοινωνικές τάξεις.

 
     
 
   
 
       
  Copyright © 2013 Liberal Democrats. All rights reserved. design by dworxstudio.com  
Για παρατηρήσεις ή προτάσεις επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του contact@liberalscy.org