Αρχική // Κίνημα // Πρόσωπα // Θέσεις // Δελτία Τύπου // Επικοινωνία
   
   
 
         
 
Θέσεις
Οι θέσεις των Φιλελευθέρων Δημοκρατών για τον Κλάδο Ενέργειας  
 
   
  Κυπριακό
  Οικονομία
  Εργασιακά Θέματα
Ενέργεια
  Αγροτική Οικονομία
  Τουρισμός
  Ανθρώπινα Δικαιώματα
  Περιβάλλον
  Παιδεία
  Έρευνα και Τεχνολογία
  Δικαιώματα των Πολιτών
  Πολιτισμός
  Ευρώπη
   
 
 

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες πιστεύουν στη ριζική αναδιάρθρωση του κλάδου της ενέργειας με έμφαση στο περιβάλλον με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ως βασικό μοχλό ανάπτυξης της ηλεκτροπαραγωγής. Πιο συγκεκριμένα η Δράση προτείνει:

• Αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας ώστε να επιτευχθούν οι Ευρωπαϊκοί στόχοι για διείσδυση των ΑΠΕ.

• Εγκατάσταση των ΑΠΕ κοντά στο χώρο κατανάλωσης, στο βαθμό που είναι δυνατόν, και σε περιοχές με ελάχιστη όχληση προς το φυσικό περιβάλλον και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Υιοθέτηση διαδικασίας αδειδοτικών γύρων περιοχών εγκατάστασης μεγάλης κλίμακας ΑΠΕ (κατά το πρότυπο της έρευνας και εξόρυξης πετρελαίου που ισχύει διεθνώς).

• Σταδιακός εκσυγχρονισμός του δικτύου μεταφοράς και αντικατάστασή του με έξυπνα δίκτυα (smart grids).

• Ο δραστικός περιορισμός του κράτους στον κλάδο εξασφαλίζει ότι όλες οι απαραίτητες επενδύσεις θα προέλθουν από ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση των φορολογουμένων.

Ενίσχυση του ανταγωνισμού στον κλάδο της παροχής κατά το πρότυπο των τηλεπικοινωνιών που θα μειώσει το κόστος της υπηρεσίας και θα αυξήσει τις θέσεις.

 
 
     
 
   
  Copyright © 2013 Liberal Democrats. All rights reserved. design by dworxstudio.com  
Για παρατηρήσεις ή προτάσεις επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του contact@liberalscy.org