Αρχική // Κίνημα // Πρόσωπα // Θέσεις // Δελτία Τύπου // Επικοινωνία
   
   
 
           
 
Θέσεις
Οι θέσεις των Φιλελευθέρων Δημοκρατών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  
 
   
  Κυπριακό
  Οικονομία
  Εργασιακά Θέματα
  Ενέργεια
  Αγροτική Οικονομία
  Τουρισμός
Ανθρώπινα Δικαιώματα
  Περιβάλλον
  Παιδεία
  Έρευνα και Τεχνολογία
  Δικαιώματα των Πολιτών
  Πολιτισμός
  Ευρώπη
   
 
 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα διαδραματίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στη διεθνή πολιτική. Λειτουργούν άλλοτε ως οδηγός και άλλοτε ως πρόσχημα για την πολιτική κυβερνήσεων.
Με τον όρο «ανθρώπινα δικαιώματα» εννοεί όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από το Σύνταγμα, από τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και από τις πεποιθήσεις των μελών της.

Ο σεβασμός και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων οφείλει να είναι βασικό στοιχείο της κουλτούρας των μελών της. Είναι συνεπώς απαραίτητο οι θέσεις και η λειτουργία τη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να στηρίζονται σε ορισμένες θεμελιώδεις αρχές. Τέτοιες αρχές συνοπτικά είναι οι εξής:

1. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμιες και καθολικές αξίες και έχουν απόλυτο χαρακτήρα. Δεν μπορεί να σχετικοποιούνται ανάλογα με γεωγραφικές περιοχές και πολιτιστικές παραδόσεις, ούτε η υπεράσπισή τους να εξαρτάται από οικονομικά και κρατικά συμφέροντα ή από εθνικές, θρησκευτικές, ταξικές. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να προσμετρούν το τυχόν «πολιτικό κόστος».

2. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαίρετα.
Δεν μπορεί να υπάρξει ικανοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων, αν δεν ικανοποιούνται τα θεμελιώδη πολιτικά δικαιώματα και το αντίστροφο. Χωρίς οικονομική ελευθερία δεν υπάρχει πολιτική και χωρίς πολιτική ελευθερία δεν υπάρχει οικονομική.

3. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά, την καταγωγή και τις πεποιθήσεις του κάθε ατόμου, τόσο του θύματος, όσο και του θύτη (αρχή της αμεροληψίας).

4. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να υπάρξουν σε κοινωνίες που λείπει το δικαίωμα στην ατομική ιδιοκτησία ή δεν λειτουργεί αποτελεσματικά η αγορά. Η ιστορική πείρα απέδειξε ότι οι κοινωνίες που στερούνται αποτελεσματικής λειτουργίας αγοράς, στερούνται και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

5. Στη διεθνή πολιτική, καμία πολιτική οργάνωση δεν μπορεί να προβαίνει σε μαζικές και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολιτών της ή αλλοδαπών, χωρίς η διεθνής κοινότητα να παρεμβαίνει.

6. Οι κίνδυνοι για τη διαφορετικότητα είναι σήμερα αυξημένοι:

o Η αναβίωση των εθνικισμών οδηγεί σε λογικές εθνικής καθαρότητας και έχει
σαν αποτέλεσμα εθνοκαθάρσεις, γενοκτονίες, καταπίεση των εθνικών μειονοτήτων, υπονόμευση της συνύπαρξης των λαών.
o Η επανεμφάνιση του θρησκευτικού φανατισμού έχει κάνει ορατά φαινόμενα θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και διωγμών κατά των αλλοθρήσκων, των ετερόδοξων ή των άθεων και των αγνωστικιστών.
o Οι επιλογές της πλειοψηφίας των ΜΜΕ σε ότι αφορά την ενημέρωση συμβάλλουν στην κοινωνική ομογενοποίηση και ομοιομορφία συμπεριφορών, θέτοντας σε κίνδυνο τη διαφορετικότητα των τρόπων ζωής, τους διαφορετικούς πολιτισμούς, τις πολιτικές μειοψηφίες όταν αυτές ξεφεύγουν από τα στερεότυπα, τις εναλλακτικές κοινωνικές πρακτικές
.

 
     
 
       
 
       
  Copyright © 2013 Liberal Democrats. All rights reserved. design by dworxstudio.com  
Για παρατηρήσεις ή προτάσεις επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του contact@liberalscy.org