Αρχική // Κίνημα // Πρόσωπα // Θέσεις // Δελτία Τύπου // Επικοινωνία
   
   
 
         
 
Θέσεις
Οι θέσεις των Φιλελευθέρων Δημοκρατών για το Περιβάλλον  
 
   
  Κυπριακό
  Οικονομία
  Εργασιακά Θέματα
  Ενέργεια
  Αγροτική Οικονομία
  Τουρισμός
  Ανθρώπινα Δικαιώματα
Περιβάλλον
  Παιδεία
  Έρευνα και Τεχνολογία
  Δικαιώματα των Πολιτών
  Πολιτισμός
  Ευρώπη
   
 
 

Θέσεις περιβαλλοντικής πολιτικής και πολιτικής αστικού σχεδιασμού:

• Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος.
• Καθορισμός προστατευόμενων ειδών και οικοσυστημάτων.
• Καθορισμός & Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών.
• Προστασία φυσικών πόρων (αέρας, νερά, έδαφος) με έμφαση σε πολιτικές πρόληψης της ρύπανσης.
• Δημιουργία Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
• Προώθηση πολιτικών που θα καταστήσουν το φυσικό περιβάλλον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας.
• Προώθηση πράσινης επιχειρηματικότητας.
• Προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών (π.χ. Τουρισμός, Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, βιολογικά προϊόντα).
• Διαμόρφωση περιβαλλοντικών πολιτικών που συναποφασίζονται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή γενικά σε διεθνές επίπεδο. 
 
     
 
   
  Copyright © 2013 Liberal Democrats. All rights reserved. design by dworxstudio.com  
Για παρατηρήσεις ή προτάσεις επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του contact@liberalscy.org