Αρχική // Κίνημα // Πρόσωπα // Θέσεις // Δελτία Τύπου // Επικοινωνία
   
   
 
         
 
Θέσεις
Οι θέσεις των Φιλελευθέρων Δημοκρατών για την Έρευνα και Τεχνολογία  
 
   
  Κυπριακό
  Οικονομία
  Εργασιακά Θέματα
  Ενέργεια
  Αγροτική Οικονομία
  Τουρισμός
  Ανθρώπινα Δικαιώματα
  Περιβάλλον
  Παιδεία
Έρευνα και Τεχνολογία
  Δικαιώματα των Πολιτών
  Πολιτισμός
  Ευρώπη
   
 
 

Η επένδυση στην Έρευνα και Τεχνολογία (Ε&Τ) αποτελεί βασική συνιστώσα για την ανάπτυξη της Παιδείας, του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού, αλλά και της ‘οικονομίας της γνώσης’ που οδηγεί στην βιώσιμη ανάπτυξη και παραγωγή πλούτου. Η Ε&Τ συμβάλλει επίσης καθοριστικά στην πρόληψη ή αντιμετώπιση φυσικών ή υγειονομικών κινδύνων.

Η Έρευνα τόσο στις Θετικές όσο και στις Κλασικές επιστήμες, είτε πρόκειται για Βασική είτε για Εφαρμοσμένη Έρευνα, είτε πραγματοποιείται στον Ιδιωτικό είτε στο Δημόσιο τομέα, πρέπει να έχει ως στόχο και μέτρο αποτίμησης την Αριστεία σε εθνικό και ευρωπαϊκό ή ακόμα και παγκόσμιο επίπεδο.

Κύριοι Φορείς Ε&Τ είναι τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα ενώ δεν θα πρέπει να αγνοηθεί το δυναμικό για Ε&Τ δραστηριότητες των Επιχειρήσεων, των Νοσοκομείων και άλλων Φορέων. Η στρατηγική για την Ε&Τ θα πρέπει να είναι συνολική, ενθαρρύνοντας τις συνεργασίες και την κινητικότητα των ερευνητών μεταξύ των παραπάνω Φορέων Ε&Τ.

Τα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται στη βάση προγραμματικών συμφωνιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας (π.χ. 5 ετών) με μετρήσιμους στόχους. Η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να καλύπτει τις προϋποθέσεις για ουσιαστική παραγωγή ερευνητικού έργου, ανάπτυξη ερευνητικής στρατηγικής και επίτευξη των στόχων. Η αξιολόγηση του ερευνητικού έργου με βάση διεθνείς πρακτικές και σε σχέση με τους αρχικούς στόχους θα αποτελεί προϋπόθεση είτε για την σύναψη νέας προγραμματικής συμφωνίας και χρηματοδότησης.
 
 
 
   
  Copyright © 2013 Liberal Democrats. All rights reserved. design by dworxstudio.com  
Για παρατηρήσεις ή προτάσεις επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του contact@liberalscy.org