Αρχική // Κίνημα // Πρόσωπα // Θέσεις // Δελτία Τύπου // Επικοινωνία
   
   
 
         
 
Θέσεις
Οι θέσεις των Φιλελευθέρων Δημοκρατών για τα Δικαιώματα των Πολιτών  
 
   
  Κυπριακό
  Οικονομία
  Εργασιακά Θέματα
  Ενέργεια
  Αγροτική Οικονομία
  Τουρισμός
  Ανθρώπινα Δικαιώματα
  Περιβάλλον
  Παιδεία
  Έρευνα και Τεχνολογία
Δικαιώματα των Πολιτών
  Πολιτισμός
  Ευρώπη
   
 
 

Τα Δικαιώματα των Πολιτών αποτελούν το θεμέλιο της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της λειτουργίας της κοινωνίας. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες προτείνουν ένα νέο εκσυγχρονιστικό όραμα στηριγμένο στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην Πολιτική και Οικονομική Ελευθερία, στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Με τον ίδιο σεβασμό θέλει να αντιμετωπίζει και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του κάθε πολίτη.

Οφείλουμε να ξεπεράσουμε το παρελθόν για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της νέας εποχής. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες θεωρούν ότι προϋπόθεση για την ευημερία είναι ο ενδυναμωμένος πολίτης που πιστεύει στον εαυτό του. Μόνο ελεύθεροι, ενεργοί, δημοκρατικοί πολίτες μπορούν να αλλάξουν τη μοίρα του τόπου μας.

Αγωνιζόμαστε για το σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα – θεμέλιο της Ελευθερίας, την ανάδειξη του Περιβάλλοντος, της Παιδείας και του Πολιτισμού ως συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και την οικονομική και κοινωνική ενδυνάμωση των αδικημένων από τα στελέχη του κομματικού κράτους. Επιδιώκουμε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας με την κατάργηση της πολυνομίας και των γραφειοκρατικών εμποδίων που σκόπιμα ορθώνουν οι κομματικοί στρατοί στην επιχειρηματικότητα και στην καθημερινότητα του πολίτη για να τον έχουν όμηρό τους.

Εμείς οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να δυναμώσουμε τη φωνή μας. ¶λλος με την προσωπική του συμμετοχή, άλλος με την οικονομική του συνεισφορά, άλλος με τη συμμετοχή του στο δημόσιο διάλογο, όλοι έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε πολλά σε αυτόν τον αγώνα που είναι στην ουσία αγώνας για τα δικαιώματα του καθενός μας και συνεπώς για τη συλλογική μας ύπαρξη. Ο αγώνας του καθενός μας είναι αγώνας για όλους. Για να μπορέσουμε, επιτέλους, να υπάρξουμε με αξιοπρέπεια, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία στο σύγχρονο κόσμο.
 
 
     
 
   
  Copyright © 2013 Liberal Democrats. All rights reserved. design by dworxstudio.com  
Για παρατηρήσεις ή προτάσεις επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του contact@liberalscy.org