Αρχική // Κίνημα // Πρόσωπα // Θέσεις // Δελτία Τύπου // Επικοινωνία
   
   
 
         
 
Θέσεις
Οι θέσεις των Φιλελευθέρων Δημοκρατών για την Ευρώπη
   

Ζούμε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Μετά από πολλά χρόνια έντονων διεργασιών διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνθήκες σταθερής οικονομικής προόδου, σημαντικές προκλήσεις αναδύονται.

Σήμερα η ΕΕ έχει περισσότερα κράτη-μέλη, σε σχέση με το παρελθόν. Τα μέλη αυτά έχουν διαφορετικούς άμεσους και απώτερους στόχους ενώ η λειτουργία των διαρθρωτικών ταμείων και η Κοινή Αγροτική Πολιτική έχουν οδηγήσει στο να αντιμετωπίζεται η ΕΕ από πολλά κράτη μέλη περισσότερο ως ταμείο οικονομικής υποστήριξης παρά ως ενιαίος πολιτικός οργανισμός.

Οι θέσεις των Φιλελευθέρων Δημοκρατών για την Ευρώπη.

1. Η θέση της Κύπρου στην Ευρώπη
Στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης η Κύπρος μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Δεδομένης της γεωγραφικής της θέσης ων ένα σταυροδρόμι μεταξύ της Κύπρου και της Μέσης Ανατολής λαμβάνοντας υπόψη και τις καλές παραδοσιακές σχέσεις με γειτονικές χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο, μπορεί να αποτελέσει γέφυρα ειρήνης και οικονομικής ανάπτυξης.

2. Θεσμοί - Σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών
Ζητούμε την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και το σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων - να ξέρουμε ποιες εξουσίες εκχωρούμε στις Βρυξέλλες και ποιες παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών-μελών. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την ενσωμάτωση όλων των οδηγιών της Ε.Ε., προκειμένου οι --- Κύπριοι πολίτες να συμμετέχουν πλήρως στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας αποτελεί θετικό βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την στηρίζουμε, καθώς πραγματοποιεί αρκετούς από τους στόχους αυτούς, ενισχύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών. Κάνει σημαντικά βήματα για μια πραγματικά Κοινή Εξωτερική Πολιτική, ενώ βελτιώνει και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών.

Θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό ότι με τη Συνθήκη σχεδόν όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με ειδικές πλειοψηφίες και θα καταργηθεί η εκβιαστική χρήση του βέτο.

3. Ευρώ - δημοσιονομική πολιτική
Το ευρώ, παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, έχει καταστεί ένα απολύτως σταθερό και αξιόπιστο νόμισμα - η αξιοπιστία αυτή έσωσε και την Κύπρο από τις χειρότερες επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Στηρίζεται στη τήρηση των όρων που περιλαμβάνονται στο σύμφωνο σταθερότητας. Η χαλάρωση των όρων αυτών επιλεκτικά από κάθε κράτος-μέλος θα έθετε σε κίνδυνο – κατά την άποψη της «» – τη διεθνή εμπιστοσύνη προς το ευρώ.

4. Ανταγωνιστικότητα - εργασιακά θέματα: Δημιουργία πλούτου, ευελιξία αγοράς εργασίας, αναγνώριση ασφαλιστικών δικαιωμάτων
Η Ευρώπη, οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοί της, έχουν πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσα στην παγκόσμια οικονομία: αυξημένη τεχνογνωσία, ποιότητα εργασίας, καλύτερη οργάνωση της παραγωγής. Η «» θεωρεί ότι ένα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό περιβάλλον είναι ουσιώδους σημασίας για την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού βιοτικού επιπέδου, της απασχόλησης και της προώθησης του ευρωπαϊκού προτύπου ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ενιαία αγορά πρέπει να ενισχυθεί και να επεκταθεί στους τομείς της ενέργειας, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης διευκολύνοντας ταυτόχρονα την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και των εργαζομένων.

5. Μετανάστευση: Θέλουμε την Ευρώπη που δεν φοβάται
Θέλουμε την Ευρώπη που δεν φοβάται. Την Ευρώπη που διασφαλίζει την τήρηση των νόμων στα σύνορά της, όπως και μέσα σ’ αυτά, αλλά που δεν είναι εχθρική προς τη μετανάστευση. Εφαρμόζει πολιτική ασύλου στηριγμένη σε ανθρωπιστικά κριτήρια. Και σέβεται τις πολιτιστικές καταβολές.

6. Περιβάλλον: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Θέλουμε τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας, με εφαρμογή της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει”. Η προστασία αυτή, θα πρέπει να συνδέεται με την επιβολή ουσιαστικών αυστηρών κανόνων στο κράτος, στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες υποστηρίζουν την υιοθέτηση ενιαίων Ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών κανόνων η εφαρμογή των οποίων θα είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη-μέλη. Το περιβάλλον δεν έχει σύνορα. Τα κράτη το μόνο που θα μπορούν να κάνουν είναι να θεσπίσουν ακόμα αυστηρότερους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος σε σχέση με τις ευρωπαϊκές επιταγές. Στηρίζουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιοποίηση εναλλακτικών και φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας.

7. Παιδεία: Ενιαίος χώρος παιδείας - Επαγγελματική κατάρτιση
Επιδιώκουμε τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου παιδείας, τον οποίο θα χαρακτηρίζει η αμοιβαία αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών και επαγγελματικών δικαιωμάτων και η έντονη κινητικότητα φοιτητών, καθηγητών και ερευνητών. Τα συστήματα παιδείας θα πρέπει να παρέχουν στους μαθητές τους τα εφόδια για να αξιοποιούν την ελευθερία μετακίνησης και εγκατάστασης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

8. Εξωτερική πολιτική, άμυνα και διεύρυνση
Σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, καμία χώρα της ΕΕ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις απειλές και τις προκλήσεις μόνη της. Οι πολίτες της ΕΕ αναμένουν από την Ένωση και τα κράτη-μέλη της να παραμένουν ενωμένα, να ενεργούν από κοινού και να διαδραματίζουν αποτελεσματικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή.

Πιστεύουμε ότι η Ενωμένη Ευρώπη μπορεί να δεχθεί και άλλα μέλη στις τάξεις της, χωρίς διάκριση θρησκείας, πολιτισμού κ.λπ., υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι τα κράτη αυτά θα αποδεχθούν το κοινοτικό κεκτημένο και θα ανταποκρίνονται στα κριτήρια που είναι υποχρεωτικά για την είσοδό τους.

Το κίνημα Φιλελευθέρων Δημοκρατών πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας πρέπει να υποστηριχθεί αλλά θέτει ως όρο να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα η Τουρκία το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον πλήρη σεβασμό των αρχών και αξιών που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία Τουρκία που σέβεται τα κράτη, θεσμούς και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να είναι παρά στο συμφέρον της Κύπρου.

9. Κοινή ενεργειακή αγορά
Η ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της Ε.Ε. είναι σήμερα ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα. Τα όρια και οι προκλήσεις για το ζήτημα αυτό αναδείχτηκαν έντονα τα τελευταία χρόνια μέσα από την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, την ευαισθητοποίηση σε πλανητικό επίπεδο για το “φαινόμενο του θερμοκηπίου”, αλλά και από τον επηρεασμό της προμήθειας φυσικού αερίου. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει κοινή ενεργειακή αγορά και να δημιουργήσει διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας με επίκεντρο και την Κύπρο και με κατάργηση όλων των εθνικών μονοπωλίων ενέργειας και την απελευθέρωση του ανταγωνισμού στον τομέα αυτό. Απ’ όλες τις ενεργειακές λύσεις πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες εκτός από φιλικές προς το περιβάλλον έχουν και το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι δεν εξαρτώνται από εξωτερικούς προμηθευτές. Ιδιαίτερα στην Κύπρο διαθέτουμε ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, αιολική και ηλιακή ενέργεια σε αφθονία, που πρέπει να αξιοποιήσουμε στον μέγιστο βαθμό.

10. Ο Παγκόσμιος ρόλος της Ε.Ε.
Η ενιαία εξωτερική πολιτική της Ε.Ε. στηριζόμενη στις αρχές του ανθρωπισμού και της ανοιχτής κοινωνίας - και τα δύο θεμέλια της κοινής ευρωπαϊκής παράδοσης και κληρονομιάς – θα επιτρέψει στο μέλλον στην Ε.Ε. να παίξει ηγετικό ρόλο στην προστασία των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, οπουδήποτε στον κόσμο.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες υποστηρίζουν ότι η Ε.Ε. οφείλει να οδηγήσει στην απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου για να μπορέσουν οι κάτοικοι των αναπτυσσόμενων χωρών να ξεφύγουν από τη φτώχεια και να απολαύσουν τα αγαθά της παγκοσμιοποίησης.

 
 
 
   
  Κυπριακό
  Οικονομία
  Εργασιακά Θέματα
  Ενέργεια
  Αγροτική Οικονομία
  Τουρισμός
  Ανθρώπινα Δικαιώματα
  Περιβάλλον
  Παιδεία
  Έρευνα και Τεχνολογία
  Δικαιώματα των Πολιτών
  Πολιτισμός
Ευρώπη
   
 
   
 
 
     
  Copyright © 2013 Liberal Democrats. All rights reserved. design by dworxstudio.com  
Για παρατηρήσεις ή προτάσεις επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του contact@liberalscy.org